วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

กลอนด้นอีสาน “นาพิน โมเดล 10 แบบ” “นาพิน7 ขั้น”

กลอนกะเทาะใจ ต้นตำรับบริหาร
กลอนด้นอีสาน นาพิน โมเดล 10 แบบ” “นาพิน7 ขั้น
ความฮู้ดีมีคนย่องลองศึกษาตำราเก่าความคนแก่เผิ่นเว้าความเรารู้เก่งวิชา เอาหัวใจค้นและคว้าศึกษาแบบบริหาร การจัดการเฮียนเอาอ่านเขียนเพียรแต้ม จับประเด็นยามคนเว้าเอาแนวดีมาเขียนขีด พินิจดูแล้วจั่งเว้าวิจารณ์เรื่องถืกใจ เว้าเรื่องสร้างแบบไว้ประดับโลกวิชาการ คิดเขียนนานทดลองทำตื่มเอาแนวใจแน่แลเห็นแปวทางย้ำทำโมเดลเป็นแบบอย่างถางแนวทางเขียนเฮ็ดไว้โมเดลน้อยพัฒนา นาพินโมเดลเทียบแบบกล้าท้ากับแบบเบนช์มาร์คเทียบวิธีทำงานอ่านตรองลองใช้เจ็ดแนวทางเขียนขึ้นพัฒนาติดต่อสร้างทางทำให้เผิ่นใช้ทดลองแล้วหว่าดี หาวิธีมาตั้งเป็นแบบเก่าก่อนทำการเอิ้นจำลองโมเดลผู้เก่งเอาเดินหน้า หาคนมาเทียมไว้แอบเอาเขาเฮาทำต่อ เดินทางลองเผิ่นย่างไว้กลัวหมาน้อยคาบขา ค่อยทำเพียรหน่อยเก่งกล้านำสอนหมู่คนทำตามบ่อนดีงามลองสอนหมั่นติชมแต้ม แนมดูยามคนย่องลองปรับแนวแก้แบบโมเดลแยบแต่งแต้มงามแล้วจั่งแผ่เผยพัฒนาอย่าเยาะเย้ยปรับประมาทเป็นทำนองลองแต่งเติมแนวเฮ็ดก่อนเสนอให้เธอช่วยเก็บผลงานยามทำแล้วเอามาแยงแต่งอีกเทื่อ อย่าฟ้าวเบื่อยามเผิ่นติให้ขีดไว้เอามาแต้มใส่สีโมเดลดีเพราะคนย่องคนลองใจเว้าบ่แม่นความผู้ดูบ่ฮู้หม่องเฮามาเว้าอธิบาย เก็บผลงานดีและฮ้ายเอามาอวดเสนอผลนิทรรศการเก็บโชว์หมั่นดูดู๋แก้ แลทางทำโมเดลแล้วเป็นนาพินเจ็ดแบบ เอามาดูแล้วจั่งใช้นำไปแก้แล้วเปิดใจ ดอกนา
รูปแบบจัดการความรู้   นาพินโมเดลได้ถูกสังเคราะห์และพัฒนาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549       เป็นรูปแบบบริหารจัดการความรู้ ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ 7 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแบบในอุดมคติ เรียกว่า ตัวแบบ ตัวแบบจริงที่ได้จากการประกวด แข่งขัน คัดเลือก เรียกว่า ต้นแบบ แบบที่ได้จากการจัดกิจกรรมที่มีกระบวนการเฉพาะ เรียกว่า เทใจใส่ฝ่ามือ เป็นการ ถอดแบบ จากนั้นเป็นกระบวนการนำไปใช้โดยการปฏิบัติประจำวัน การพัฒนาแบบโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเผยแพร่แบบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (The model of knowledge management “napinmodel” is the knowledge management have the special characteristically 7 stage to compound of  ideal model call “model type” real model the output from contest competition  alternated to call “original model” the model from special activities process to call “ Tajaisaifhamue” to transform by activities on original model to practical routine implement daily process. The model development by schooling activities and public relationship model by exhibition performance)        http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933                                       https://plus.google.com/u/0/+SungkreebWatanarat/posts    sungkreebwatanarat       

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กลอนกะเทาะใจ "จ่มฮัก#1"
กลอนกะเทาะใจ(สำนวนด้นอีสาน)   
“คนนาพิน”                                               komkonloas@gmail.com
“ตำรับรักนักบริหาร”                                                  จ่มฮัก                                                                     ฮักคือหยังผู้ใด๋ฮู้คำนิยามตรงตามบอกฮักคือออกปากต้านหวานหูเจ้าผู้เพิ่นฟัง ฮักคือดั่งดวงแก้วใสงามยามแยงเบิ่ง ฮักคือเหิงนั่งเฝ้าแลงเช้านั่งส่องตา ฮักคือกับขอบฟ้าจรดขอบดินดำ ฮักคือคำสวยสวยบ่าวสาวเพิ่นจาต้าน ฮักคือยามวานนี้วันดีดีเฮานอนกอดพรอดคำงามหวานจ้อยจ้อยจนคนน้อยเกิดออกมา ฮักคือกับดอกฟ้าบานอวดแสงตะวัน ฮักคือแสงจันทร์งามส่องประกายงามยิ่ง ฮักคือหญิงสาวน้อยดรุณีคนเกิดใหม่ แนมยามใด๋ข่อยกะม่อยใจข่อยหล่นใส่เธอ ฮักคือเสียงละเมอเจ้ายามอารมณ์แหล่นเตลิด ฮักคือความเพริดแพร้วหวานแว่วกล่อมใส่หูฮักคือเสียงยอดชู้อ้อนออดยามเงินหลาย ฮักคือชายกับหญิงย่างเฮียงจาต้าน คันผู้ใด๋เห็นฮู้คำนิยามฮักแหน่แหน่ บอกแหน่แหมจ่มกะได้สิยอมให้ขึ้นนั่งคอ ขอบอกต่ออีกส่ำน้อยว่าฮักหนึ่งคือจริงใจ ฮักหลายหลายคือจริงจัง อ้ายฮักนางดั่งเดียวนี้ ฮักคนดีบ่มีมื้อหรือเวลาสิจางจืด ฮักแต่มืดฮอดมื้อเช้าคอยเฝ้าแต่ส่องทาง อ้ายฮักนางบ่มีปี้นบ่มีปีนหนีไปใหม่ ฮักจนตายฮักแต่เจ้าเถิงไผเว้าข่อยบ่ฟังฮักจริงจังจริงใจพร้อม ยอมนางเหมิดทุกสิ่ง จริงหัวใจเหมิดทุกมื้อคือดินแต้มเอือบเกลือ ฮักเค็มเค็มเต็มในเนื้อใจบ่มีวันจืดจาก ฮักมากมากเต็มสู่มื้อคือฟ้าฮักจันทร์ วันหรือคืนแปรผันได้แต่ใจชายบ่มีจืดมืดหรือแจ้งฮักส่ำนี้คือพี่ฮักคุณ ฮักเพราะบุญผลาอ้ายมาเห็นนางค้างใจผี่ ฮักอีหลีฮักกะด้อบ่เคยพ้อแต่เกิดมา คนอยู่ในใต้หล้าบ่มีผู้คือเธอ นอนละเมอตามืนบ่แจบใจพอมื้อ คือกันกับพระยาเจ้าสุธนตามมโนราช ฮักประหลาดหลื่นล้นเกินคนแล้วแม่อีนาง ฮักบ่มีหม่องค้างเทมอบหัวใจ ฮักหลายวันพันคืนบ่หลื่นลงหรือหลงมื้อ คันคือกับวันนี้บ่มีวันสิเหินห่างบ่มีจางอ้ายฮักเจ้า บ่มีเว้าว่าสิลืม มีแต่ตื่มแต่เพิ่มเริ่มสิคึดคะนึงหาฮักเวลาหนหวยกะอิ่มใจเต็มมื้อ บ่คือไผในใจอ้ายมีแต่นางเต็มใจผี่ ฮักอีหลีบ่อยากเว้านางหล้าอย่าหน่ายหนี คันฮักคนแบบนี้อ้ายบ่เกี่ยงวันตาย ฮักหลายหลายกะคืองานบ่อนได้หาเงินใช้มีทรัพย์หลายเหลือล้นทองกับเงินเต็มกระสอบ อ้ายสิมอบให้น้องนางหล่าสิหว่าใด๋ ทำงานไปคิดเห็นหน้าวางงานลงคิดฮอดอุ่น บุญอ้ายมีส่ำนี่นางน้องบ่ฮักคืน แหน่บ้อ
All link

http://putheartonpalm.blogspot.com/ tajaisaifhamue #1
http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html kradong thinks idea#1
http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html NSTBas#1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 modelsynthesized#2
http://www.vcharkarn.com/vblog/68985 nstb to gruop #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68962 what is the problem
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb shot diary#1
http://gotoknow.org/journals/sungkreeb/entries/49449 put heart on your palm#2
https://twitter.com/ home
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/68685 thinks review
http://www.vcharkarn.com/vblog/68551 one fourth of mango
http://www.vcharkarn.com/vblog/68550 napinmodel sungkreeb
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933        https://plus.google.com/u/0/+SungkreebWatanarat/posts    sungkreebwatanarat       
            https://plus.google.com/u/0/+SungkreebWatanarat/posts    sungkreebwatanarat
                                                             
        my bogg.blogger.com/profile/13475297532457710933