วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

กลอนด้นอีสาน “นาพิน โมเดล 10 แบบ” “นาพิน7 ขั้น”

กลอนกะเทาะใจ ต้นตำรับบริหาร
กลอนด้นอีสาน นาพิน โมเดล 10 แบบ” “นาพิน7 ขั้น
ความฮู้ดีมีคนย่องลองศึกษาตำราเก่าความคนแก่เผิ่นเว้าความเรารู้เก่งวิชา เอาหัวใจค้นและคว้าศึกษาแบบบริหาร การจัดการเฮียนเอาอ่านเขียนเพียรแต้ม จับประเด็นยามคนเว้าเอาแนวดีมาเขียนขีด พินิจดูแล้วจั่งเว้าวิจารณ์เรื่องถืกใจ เว้าเรื่องสร้างแบบไว้ประดับโลกวิชาการ คิดเขียนนานทดลองทำตื่มเอาแนวใจแน่แลเห็นแปวทางย้ำทำโมเดลเป็นแบบอย่างถางแนวทางเขียนเฮ็ดไว้โมเดลน้อยพัฒนา นาพินโมเดลเทียบแบบกล้าท้ากับแบบเบนช์มาร์คเทียบวิธีทำงานอ่านตรองลองใช้เจ็ดแนวทางเขียนขึ้นพัฒนาติดต่อสร้างทางทำให้เผิ่นใช้ทดลองแล้วหว่าดี หาวิธีมาตั้งเป็นแบบเก่าก่อนทำการเอิ้นจำลองโมเดลผู้เก่งเอาเดินหน้า หาคนมาเทียมไว้แอบเอาเขาเฮาทำต่อ เดินทางลองเผิ่นย่างไว้กลัวหมาน้อยคาบขา ค่อยทำเพียรหน่อยเก่งกล้านำสอนหมู่คนทำตามบ่อนดีงามลองสอนหมั่นติชมแต้ม แนมดูยามคนย่องลองปรับแนวแก้แบบโมเดลแยบแต่งแต้มงามแล้วจั่งแผ่เผยพัฒนาอย่าเยาะเย้ยปรับประมาทเป็นทำนองลองแต่งเติมแนวเฮ็ดก่อนเสนอให้เธอช่วยเก็บผลงานยามทำแล้วเอามาแยงแต่งอีกเทื่อ อย่าฟ้าวเบื่อยามเผิ่นติให้ขีดไว้เอามาแต้มใส่สีโมเดลดีเพราะคนย่องคนลองใจเว้าบ่แม่นความผู้ดูบ่ฮู้หม่องเฮามาเว้าอธิบาย เก็บผลงานดีและฮ้ายเอามาอวดเสนอผลนิทรรศการเก็บโชว์หมั่นดูดู๋แก้ แลทางทำโมเดลแล้วเป็นนาพินเจ็ดแบบ เอามาดูแล้วจั่งใช้นำไปแก้แล้วเปิดใจ ดอกนา
รูปแบบจัดการความรู้   นาพินโมเดลได้ถูกสังเคราะห์และพัฒนาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549       เป็นรูปแบบบริหารจัดการความรู้ ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ 7 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแบบในอุดมคติ เรียกว่า ตัวแบบ ตัวแบบจริงที่ได้จากการประกวด แข่งขัน คัดเลือก เรียกว่า ต้นแบบ แบบที่ได้จากการจัดกิจกรรมที่มีกระบวนการเฉพาะ เรียกว่า เทใจใส่ฝ่ามือ เป็นการ ถอดแบบ จากนั้นเป็นกระบวนการนำไปใช้โดยการปฏิบัติประจำวัน การพัฒนาแบบโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเผยแพร่แบบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน (The model of knowledge management “napinmodel” is the knowledge management have the special characteristically 7 stage to compound of  ideal model call “model type” real model the output from contest competition  alternated to call “original model” the model from special activities process to call “ Tajaisaifhamue” to transform by activities on original model to practical routine implement daily process. The model development by schooling activities and public relationship model by exhibition performance)        http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933
http://gotoknow.org/blog/sungkreeb/306714 napinmodel declaration #1
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/2 napinmodelseires English
http://www.vcharkarn.com/vblog/68549/1 napinmodelseires English pre-read
http://www.vcharkarn.com/vblog/33843 napinmodel sungkreeb #1
http://www.blogger.com/profile/13475297532457710933                                       https://plus.google.com/u/0/+SungkreebWatanarat/posts    sungkreebwatanarat